Mexico: Nino jugando con aro . Merida , Yucatan, Mexico. / Mexico: a child plays with a ring on the street in Merida. / Mexiko: Ein Junge spielt mit einem Rad. © Rolando Cordoba/LATINPHOTO.org - LATINPHOTO.org
2015 © LATINPHOTO.org - www.latinphoto.org